Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oblasti animačních programů

4. 10. 2009

1. Zájmové činnosti

a) zájmové kroužky

 • jejich předmětem může být cokoliv, o co klient projeví zájem
 • k tradičním kroužkům v domovech pro seniory patří kroužky hudební a taneční
 • taneční kroužky jsou výborné v tom, že si jednak klient procvičí tělo, ale zároveň si díky nutnosti zapamatovat si celou sestavu, trénují i své paměťové schopnosti
 • stejně tak hudební kroužky přispívají k trénování paměti, neboť klienti si musí vybavit text
 • tyto kroužky potom přispívají do programů slavnostních událostí domů pro seniory, jako jsou plesy či oslavy
 • další příklady kroužků: mezi ženami jsou oblíbené kroužky kulinářské a rukodělné, muži zase ocení kroužek kutilů
 • velmi oblíbené jsou diskusní kroužky, ve kterých senioři debatují nad společenskými tématy - jako pomůcky pro tento kroužek slouží novinové články, odkaz na televizní pořad. Cílem je nejen, aby senioři debatovali, ale také vyjádřili vlastní názor k dané problematice

b) vzdělávací aktivity

 • v rámci nich jsou pořádány besedy s odborníky na různá témata, promítány filmy, organizovány návštěvy koncertů, muzeí, divadel, galerií
 • do této oblasti řadíme také oblíbené poznávací zájezdy

c) činnosti spojené s náboženstvím

 • účast v náboženském životě je dost často celoživotním zájmem mnoha seniorů
 • víra je možností, jak se vyrovnat se svým vlastním stářím a problémy s ním spojenými
 • dané ústavní zařízení by mělo zprostředkovat pravidelné docházení kněze, pastora či kazatele
 • podle zájmů klientů mohou být organizovány kroužky modlení
 • otázka víry je u mnoha klientů velmi citlivou otázkou, a proto je třeba v tomto ohledu dbát maximálně na přání klientů daleko více, jak u ostatních aktivit

d) skupinové trénování paměti

 • jedná se u nás o zcela novou aktivitu, která je teprve v počátcích
 • do budoucna by se tato aktivita měla stát nedílnou součástí animačních aktivit
 • náplní je luštění křížovek, řešení kvízů, hraní společenských her, kdy vše je postaveno na principu neustálého procvičování paměti prostřednictvím rozpomínání si na minulé a zapamatování si nového

 

2. Zábavné programy

 • jedná se většinou o jednorázové aktivity, které mohou být ovlivněny rytmem kalendářního roku
 • jsou to různé plesy, maškarní bály, oslavy,..
 • každý měsíc lze například slavit narozeniny všech klientů narozených v daném měsíci
 • tyto programy nutí klienty se slavnostně obléci, učesat, nalíčit,.. což umožňuje klientům zvyšovat pocit vlastní hodnoty a důstojnosti
 • dále sem řadíme zahradní slavnosti či rekreace

 

3. Programy s terapeutickým záměrem

 • tyto programy předpokládají, že ne všichni klienti ústavní zařízení jsou po fyzické či psychické stránce absolutně zdrávi
 • jako prostředek pro odstranění či zmírnění jejich problémů mohou sloužit právě terapeutické aktivity různého druhu
 • mezi nejvhodnější patří:

 a) zooterapie

- jde o léčebný postup, při kterém se používá jako terapeutická prostředek zvíře; dělí se na:

I.) canisterapie - jde o terapii využívající blahodárného účinku psa na člověka

II.) hipoterapie - jde o terapii, která využívá pozitivní působení koně na tělesné, duševní a sociální zdraví člověka; jde o metodu založenou na neurofyziologickém principu, kdy se jezdec přizpůsobuje pohybovým impulzům koně; výsledkem hipoterapie je posílení zádových svalů člověka, napřimování páteře, snižování svalové tenze, zlepšuje koordinaci pohybů, napomáhá při nácviku chůze, trénuje rovnováhu,..

III.) petterapie - terapie založená na léčebném účinku pomocí zvířecí lásky; je prokázáno, že zvířata dokáží zmírnit u člověka pocit osamělosti a společenské izolace; při hlazení zvířete se prokazatelně snižuje krevní tlak a uklidňuje srdeční činnost. Výhodou petterapie je skutečnost, že člověk může se zvířetem komunikovat bez ohledu na náladu zvířete stále stejně. Zvířata prokazatelně pomáhají lépe zvládat emoce a přispívají k lepšími vyřešení mezilidských vztahů. Nejvíce se osvědčili holubi, morčata, akvarijní rybky, kočky, andulky, papoušci, křečci, pes a kůň.

b) muzikoterapie

terapie, která k léčebným účinkům využívá hudbu; dělí se na:

I.) muzikoterapie receptivní - členové skupiny hudbu jen poslouchají

II.) muzikoterapie aktivní - tato terapie podněcuje skupinu k projevení se pomocí tónů, melodií, rytmu a tance

c) psychogymnastika

- jde o pomocnou psychoterapeutickou metodu, při které se členové skupiny projevují a komunikují převážně neverbálně

- tato metoda slouží k uvědomování si vlastního těla a vlastních pocitů či myšlenek

- psychogymnastika učí, jak navazovat kontakty bezproblémově, snaží se odbourávat strach a zábrany

d) skupinová diskuse

- je to základní metoda psychoterapie

- členové sedí v kruhu a vyjadřují se volně k problémům, pocitům a chování sebe i všech zúčastněných jednotlivců, dále se vyjadřují ke společným zájmům i ke všem interakcím, ke kterým ve skupině dochází

- ve skupinové diskusi existují 3 druhy orientace:

I.) orientace na jednotlivce - skupina se věnuje jednomu členu, který vypráví svůj životopis, popisuje silné zážitky ve svém životě a skupina je komentuje. Jedinec se tak "odhaluje" před skupinou, což vede k vlastnímu sebepoznání

II.) orientace na téma - skupina se věnuje pouze jednomu tématu společně, a to tomu, které je pro všechny členy skupiny zásadní a společné (alkoholismus, drogy, nevěra, sexuální problémy, sebevraždy, anorexie,..). K dané problematice každý uvádí své postřehy, zážitky a zkušenosti a ty se potom společně konfrontují

III.) orientace k interakci - v popředí takové diskuse stojí vztahy, které se ve skupině vytvořily a diskutuje se o rolích, které na sebe jednotlivé členové přebrali. Hovoří se o sympatiích, antipatiích, o koalicích a podskupinách,..

e) masáže

- terapie stará několik tisíciletí, kdy se k uzdravování či utišování používá přikládání rukou na určité partie těla

- už zakladatel medicíny Hippokrates považoval za nedílnou součást medicíny tření, např. Julius César využíval masáže k odstranění migrény, kterou trpěl

- předností masáží jsou většinou libé pocity toho, kdo masáž přijímá, někdy i toho, kdo ji poskytuje (je to o dotyku)

- masáže jsou vhodné pro každého, pokud nemá závažné onemocnění

d) fyzikální terapie

I.) fototerapie - jde o léčbu pomocí světla. Terapie založená na blahodárném působení slunečních paprsků. Využívá se zejména v době nedostatku slunečního záření, zejména v zimě, tedy v době, kdy nedostatek slunečního záření způsobuje deprese. Při této terapii se používají tzv. biotronové lampy, které se kromě depresí používají  i při bolestech, ve stomatologii, v porodnictví, při léčbě alergií, při poúrazových rehabilitacích..

II.) elektroterapie - jde o terapii využívající různých forem elektrické energie, která za pomocí různých přístrojů aktivuje nervová zakončení a tím zabraňuje pocitům bolesti

III.) kyslíko - ozónová terapie - jedna z nejúčinnějších terapií, při které je do těla různými formami přiváděn kyslík (injekčně, pití ozónové vody, aplikace ozónu do konečníku,..)

IV.) magnetoterapie - terapie za pomoci magnetů. Je vhodná při regeneraci buněk, při urychlení zánětlivých onemocnění, při odstraňování otoků, v procesu hojení, k posílení imunitního systému, při bolestech zubů,.. Provádí se pomocí magnetické sondy, která je přikládána na postižené místo na těle nebo formou bodových magnetů, které se umisťují do bot, do náramků, do čelenek,..

V.) krystal terapie - na základě data narození vybere terapeut vhodný krystal, který člověku dodává energii a omlazuje buňky v těle

- druhů fyzikální terapie je ještě mnoho, tyto jsou nejzákladnější